OPISKELE ETÄNÄ

Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) tuottama ja ylläpitämä oppimisalusta, Edukamu, on käytettävissä opinnoissasi älypuhelimella, taulutietokoneella ja tavallisella tietokoneella. Opiskele vaikka kotisohvalta tai mistä tahansa aikaan ja paikkaan sitomatta.  

Ajasta ja paikasta riippumaton opiskelu AcademicPT-koulutuskokonaisuudessa tapahtuu yksilöllisesti, itsenäisiä oppimistehtäviä suorittamalla. Opiskelijat voivat siten itse valita heille sopivan ajan opiskella.  

KAMKissa oppimisen lähestymistapa pohjautuu ilmiöpohjaisuuteen, niin myös AcademicPT-ohjelmassa. Ilmiöpohjaisessa oppimisessa ja opetuksessa lähtökohtana ovat kokonaisvaltaiset, todelliset ilmiöt. Keskeistä on, että ilmiöitä tarkastellaan aidoissa konteksteissa, työelämään kytkeytyneenä. 

Arvioinnin kohteena ovat isojen tehtäväkokonaisuuksien prosessit ja lopputulokset sekä opiskelijan aktiivisuus, oppiminen ja kehittyminen.  

KAMKissa opetuksessa hyödynnetään monialaisuutta. KAMK on sitoutunut noudattamaan avoimen tieteen periaatteita opetuksessa ja julkaisutoiminnassa. Opiskelijoiden itsenäinen rooli korostuu taitojen harjoittamisen sekä opitun teoriatiedon soveltamisen vaiheessa. Oppimistehtävät on kiinnitetty työelämän ilmiöihin ja kysymyksiin.  

AcademicPT-koulutuskokonaisuudessa, kuten muissakin KAMK:n opinnoissa,tehtävät ovat integroituja, laajoja kokonaisuuksia. Oppijoilta vaaditaan digitaalista osaamista ja tiedonhakutaitoja. Tehtäväkokonaisuuksissa ja prosesseissa arvostetaan luovia ratkaisuja. Ammatillisuus edellyttää tiedon ymmärtämistä, analyyttistä asioiden käsittelyä ja uusien asioiden luomista.  

 

Digitaaliset oppimisympäristöt rikastuttavat ja monimuotoistavat ilmiöpohjaista oppimista. Verkossa oppiminen on ajasta ja paikasta riippumaton opetusmuoto. Tämä tuo vapautta opiskelijalle, mutta vaatii häneltä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. 

Lue lisää KAMK:n pedagogisesta käsikirjasta täältä.

Voit opiskella etänä missä ja milloin tahansa oman aikataulun mukaisesti. Aloitus onnistuu itsenäisesti vaikka heti.

Sinulla on kolme mielenkiintoista suuntautumisvaihtoehtoa: Lapset ja nuoret, työhyvinvointi ja ikäihmiset.

Kurssin suorittamalla ansaitset 30 virallista opintopistettä Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

 

Nosta ammatillista uskottavuuttasi korkeakoulutason sertifiointiohjelmalla.

 

AcademicPT-ohjelman sisältö on suunniteltu ja toteutettu KAMKin liikunta-alan ja Trainer4You asiantuntijoiden yhteistyönä.

Opintopisteet voidaan hyväksilukea osaksi liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintoa, mikäli haluat myöhemmin jatkaa opintojasi KAMK:ssa.

Vieritä ylös