30 OPINTOPISTETTÄ

Korkeakoulutasoinen sertifiointiohjelma mahdollistaa lisensioiduille Personal Trainereille ajankohtaisen ammatillisen erikoistumisen. PT-lisenssin päivittäminen korkeakoulutasoiseksi vahvistaa ja osoittaa personal training-alalla toimivien ammattilaisten kykyä vahvistaa osaamistaan.  

Erikoistumisella varmistetaan ja mahdollistetaan uusimpaan tietoon perustuvien hyvinvointipalveluiden tarjoaminen ja tuottaminen eri kohderyhmille.  

Sertifiointiohjelman laajuus on 30 opintopistettä etäopintoina toteutettavana verkkokoulutuksena. Koulutus toteutetaan monipuolisten ja ajankohtaisten verkko-opintojen avulla.

  • kirjallinen materiaali  
  • video-opinnot
  • lukutehtävät  
  • näyttökokeet 

Aiemmin hankittua osaamista PT-koulutuksesta ja liikunta-alalta tunnistetaan erilaisten tehtävien ja näyttöjen kautta. Näin ollen jokainen käy läpi korkeakoulutasoa mukailevan AHOT-prosessin, joka mahdollistaa aikaisemmin hankitun osaamisen hyväksiluvun AcademicPT -ohjelmassa.  

Voit opiskella etänä missä ja milloin tahansa oman aikataulun mukaisesti. Aloitus onnistuu itsenäisesti vaikka heti.

Sinulla on kolme mielenkiintoista suuntautumisvaihtoehtoa: Lapset ja nuoret, työhyvinvointi ja ikäihmiset.

Kurssin suorittamalla ansaitset 30 virallista opintopistettä Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

 

Nosta ammatillista uskottavuuttasi korkeakoulutason sertifiointiohjelmalla.

 

AcademicPT-ohjelman sisältö on suunniteltu ja toteutettu KAMKin liikunta-alan ja Trainer4You asiantuntijoiden yhteistyönä.

Opintopisteet voidaan hyväksilukea osaksi liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintoa, mikäli haluat myöhemmin jatkaa opintojasi KAMK:ssa.

Vieritä ylös