Academic pt

Korkeakoulutasoinen Personal Trainer -lisenssi

Korkeakoulutodistus | 30 opintopistettä | 100% aikaan ja paikkaan sitomaton verkko-opiskelu

AcademicPT-koulutuksen hinta 732€ (sis. Alv 24%)

Erottaudu erikoistumisella

Kajaanin ammattikorkeakoulun ja Trainer4Youn yhdessä kehittämä ainutlaatuinen koulutuskokonaisuus avaa lisensoiduille Personal Trainereille  mahdollisuuden – erikoistua eri ikäisten liikuttamiseen sekä luo hyvinvointialalle uudenlaisia business- ja palvelukonsepteja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Korkeakoulutasoinen PT -lisenssi

Korkeakoulutasoinen Personal Trainer -lisenssi tarjoaa sinulle huikean kilpailuedun työllistymisen ja liiketoiminnassa menestymisen näkökulmista”, Riku Aalto, Trainer4You

Uusin tieto

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Trainer4You tukevat ja vahvistavat ammatillista kehittymistäsi huolehtimalla ajankohtaisetiedon, osaamisen ja koulutuksen tarjonnasta.  

Erottaudu erikoistumisella

Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Trainer4Youn yhdessä kehittämä ainutlaatuinen koulutuskokonaisuus avaa lisensoiduille Personal Trainereille mahdollisuuden erikoistua eri ikäisten liikuttamiseen sekä luo hyvinvointialalle uudenlaisia business- ja palvelukonsepteja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.

Korkeakoulutasoinen PT -lisenssi

Korkeakoulutasoinen Personal Trainer -lisenssi tarjoaa sinulle huikean kilpailuedun työllistymisen ja liiketoiminnassa menestymisen näkökulmista”, Riku Aalto, Trainer4You

Uusin tieto

Kajaanin ammattikorkeakoulu ja Trainer4You tukevat ja vahvistavat ammatillista kehittymistäsi huolehtimalla ajankohtaisetiedon, osaamisen ja koulutuksen tarjonnasta.  

Opiskele etänä

Voit opiskella etänä missä ja milloin tahansa oman aikataulun mukaisesti. Aloitus onnistuu itsenäisesti vaikka heti.

Lue lisää

Suuntautuminen

Sinulla on kolme mielenkiintoista suuntautumisvaihtoehtoa: Lapset ja nuoret, työhyvinvointi ja ikäihmiset.

Lue lisää

30 opintopistettä

Kurssin suorittamalla ansaitset 30 virallista opintopistettä Kajaanin ammattikorkeakoulusta.

Lue lisää

USKOTTAVUUS

Nosta ammatillista uskottavuuttasi korkeakoulutason sertifiointiohjelmalla.

Lue lisää

Asiantuntijaverkosto

AcademicPT-ohjelman sisältö on suunniteltu ja toteutettu KAMKin liikunta-alan ja Trainer4You asiantuntijoiden yhteistyönä.

Lue lisää

Jatko-opinnot

Opintopisteet voidaan hyväksilukea osaksi liikunnanohjaaja (AMK) -tutkintoa, mikäli haluat myöhemmin jatkaa opintojasi KAMK:ssa.

Lue lisää

Suuntautuminen

Lapset ja nuoret liikkeelle

Haluatko erottua muista Personal Trainereista lasten ja nuorten liikunnan asiantuntevana valmentajana? Tämän opintokokonaisuuden opiskeltuasi alat huomata arkiympäristön tarjoamat liikuntamahdollisuudet aivan uudella tavalla!

Työhyvinvoinnista tulosta

Haluatko olla tukemassa työikäisten työkykyä ja työhyvinvointia? Haluatko löytää asiakkaidesi kanssa työn ilon ja paremman jaksamisen työelämässä terveyden ja työkyvyn kautta?

Toimintakykyinen ikäihminen

Haluatko vahvistaa osaamistasi ikäihmisten toimintakyvyn tukemisessa? Asiakaspotentiaali on kasvussa, sillä vuonna 2030 Suomessa arvioidaan olevan jo 1,4 miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä. 

Kokemuksia kentältä

Mikko Korhonen

Personal trainer, Valmentaja

” Osaamisen päivittäminen tuoreimmalla tiedolla on tärkeää jokaisessa uran vaiheessa ja se avaa uusia väyliä myös oman liiketoiminnan kehittämiselle. Yhteiskuntamme tarpeet muuttuvat ja osaamisen on kehityttävä sen vaatimusten mukana.” 

Liikuntakeskus/-ketju

Liikuntakeskus
”Terveysalan ammattilaisilta, joihin myös PT-ammattilaiset kuuluvat, vaaditaan tulevaisuudessa entistä enemmän näyttöä osaamisesta sekä asiakkaiden, että työnantajien puolelta. Ajankohtaisiin teemoihin erikoistuminen korkeakoulutasoisena täydennyskoulutuksena on olennaisen tärkeä väylä ylläpitää ja osoittaa osaamistaan ”, hyvinvointipalveluja tuottava ja henkilöstöä rekrytoiva yritys.

Maaret Lindholm

Liikunnanohjaajaopiskelija KAMK

”Aiempi PT-tutkinto on antanut hyvän ponnahdusalustan liikunta-alalle. Korkeakouluopintojen myötä olen päässyt vahvistamaan osaamistani entistä syvemmälle sekä saanut uusia näkökulmia ja itsevarmuutta liikunta-alalla toimimiseen.”

Mikko Korhonen

Personal trainer, valmentaja

” Osaamisen päivittäminen tuoreimmalla tiedolla on tärkeää jokaisessa uran vaiheessa ja se avaa uusia väyliä myös oman liiketoiminnan kehittämiselle. Yhteiskuntamme tarpeet muuttuvat ja osaamisen on kehityttävä sen vaatimusten mukana.” 

Liikuntakeskus/-ketju

Liikuntakeskus
”Terveysalan ammattilaisilta, joihin myös PT-ammattilaiset kuuluvat, vaaditaan tulevaisuudessa entistä enemmän näyttöä osaamisesta sekä asiakkaiden, että työnantajien puolelta. Ajankohtaisiin teemoihin erikoistuminen korkeakoulutasoisena täydennyskoulutuksena on olennaisen tärkeä väylä ylläpitää ja osoittaa osaamistaan ”, hyvinvointipalveluja tuottava ja henkilöstöä rekrytoiva yritys.

Maaret Lindholm

Liikunnanohjaajaopiskelija KAMK

”Aiempi PT-tutkinto on antanut hyvän ponnahdusalustan liikunta-alalle. Korkeakouluopintojen myötä olen päässyt vahvistamaan osaamistani entistä syvemmälle sekä saanut uusia näkökulmia ja itsevarmuutta liikunta-alalla toimimiseen.”

FAQ

Koulutus on suunnattu APT-koulutustahojen koulutuksen käyneille lisensoiduille personal trainereille

Koulutuksen hinta on 732€ (sis. alv. 24%) vuoden 2020 loppuun asti.

Opiskelu tapahtuu verkossa erillisellä oppimisalustalla. Opintojesi aikana perehdyt teemoihin erilaisten materiaalien kautta, kuten artikkeleiden, kirjallisuuden, luentomateriaalien sekä videoiden kautta. Opintojesi aikana annat näyttöjä osaamisesta esim. verkkotestien muodossa sekä pohdit osaamisen kehittymistä erilaisilla kirjallisilla tehtävillä.

Koulutus sisältää erilaisia teemoja, kuten johdanto korkeakouluopintoihin sekä mielenkiintosi mukaan valitut suuntautumisopinnot (1. Lapset ja nuoret liikkeelle 2. Työhyvinvoinnista tulosta 3. Toimintakykyinen ikäihminen) Opintoihin kuuluu myös henkilökohtainen, korkeakoulutasoinen mukailtu AHOT-prosessi, jossa tunnistetaan ja tunnustetaan aiemmin hankittua osaamista. 

Opintoja suoritetaan samalla tasolla (NQF6), kuin muitakin ammattikorkeakoulussa tehtäviä opintoja. Teoriat perustuvat aina tutkittuun ja näyttöön perustuvaan, luotettavaan tietoon. Opinnoissa noudatetaan myös muita korkeakouluopiskelun periaatteita, kuten monipuolisia oppimismenetelmiä sekä teorian soveltamista käytäntöön.

Voit suorittaa opintoja omaan tahtiisi, silloin kun se sinulle itsellesi parhaiten sopii! Opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Opintomateriaalit ovat auki vuoden ilmoittautumisesta alkaen.

Ota yhteyttä mieltäsi askarruttavissa asioissa [email protected]

Suuntautumalla ja erikoistumalla personal trainerina parannat työllistymismahdollisuuksiasi sekä saat näkökulmia liiketoimintasi kehittämiseen sekä uusien, innovatiivisten palvelukonseptien luomiseen. Opinnoista saat eväitä vastata tulevaisuuden hyvinvointihaasteisiin!

Kun olet suorittanut opintojaksot hyväksytysti, saat AcademicPT –sertifikaatin. Opintosuoritusrekisterin voit pyytää KAMK opintotoimistosta 

Academic PT:n koulutuksen ennakkovaatimuksena on Auktorisoitu Personal trainer -koulutustason mukainen Personal trainer koulutus. Mikäli olet suorittanut jonkin toisen Personal trainer koulutuksen joka ei ole APT auktorisoitu voit kysyä mahdollisuudestasi täydentää opintojasi ennen ilmoittautumista olemalla yhteydessä sähköpostitse [email protected] osoitteeseen.

meistä

KAMK on tutkitusti Suomen paras Ammattikorkeakoulu

Yhteistyössä Erimover Oy:n ja Trainer4You Oy:n kanssa tarjoamme alalla työskenteleville Personal Trainer ammattilaisille väylän päivittää osaamistaan korkeakoulussa uusimmalla tiedolla. Personal Trainer ammattilaiset haluaa pysytellä osaamisen huipulla ja saada tämän yhteistyön kautta myös korkeakoulusertifioinnin.
 
”Suomi selviää ja kukoistaa osaamisella. Jatkuva, työn ohella tapahtuva itsensä kehittäminen ja uuden oppiminen korostuu jatkossa – juuri tässä korkeakouluja ja yrityksiä yhdistävä koulutuskumppanuus on kriittinen menestystekijä. Yritysten menestymisen, kilpailukyvyn, yksilön työllisenä pysymisen ja merkityksellisen ja mielekkään työuran ylläpitämisen perustana on jatkuvan ja ajankohtaisten osaamistarpeiden tunnistaminen ja ennakointi.” Matti Sarén, rehtori, Kamk

Trainer4You on personal training -osaamisen uranuurtajayritys

Trainer4You Personal trainer -koulutukseen luottaa yli 4000 tyytyväistä asiakasta sekä kansallinen (APT) että kansainvälinen (EuropeActive) auktorisointijärjestö. Teemme töitä Suomen laadukkaimman koulutuksen kehittämiseksi, jotta voimme tarjota sinulle parhaat mahdolliset lähtökohdat erikoistumaan ja erottumaan edukseen personal training urallasi.


”Korkeakoulutasoinen personal trainer -lisenssi tarjoaa sinulle huikean kilpailuedun työllistymisen ja liiketoiminnassa menestymisen näkökulmista” Riku Aalto

Erimover Group

on Suomen suurin valtakunnallinen ja riippumaton hyvinvointi- ja liikuntapalveluita kehittävä ja tuottava yritys. Erimover-konserni työllistää n. 600 ammattilaista valtakunnallisesti emoyhtiön Erimoverin ja konserniyhtiöiden Trainer4Youn, Fitran, HELT Globalin sekä Fitraan kuuluvien KF-lehtien kautta.

”Yhteiskunnan hyvinvoinnin takaa tulevaisuudessa ammattimaisesti toimiva ennakoiva terveydenhuolto ja aiomme jatkossakin olla edelläkävijänä koulutustoiminnan ja alan standardien kehittämisessä. Kajaanin AMK:n dynaaminen ja ennakkoluuloton lähestyminen koulutuksen jatkuvaan kehittämiseen täydentää meitä ja yhdessä luomme nyt ensimmäistä kertaa AcademicPT-ohjelman, jossa yhdistyy Suomen ja Euroopan standardeja täyttävä APT sekä korkeakouluopinnot (AMK). Tämä tulee mullistamaan ennakoivaa terveydenhuoltoa Suomessa”, Joakim Berndtsson, toimitusjohtaja, Erimover Oy. www.erimover.com

Ilmoittautuminen ei tällä hetkellä ole käytössä.

Asiantuntijat tukenasi

AcademicPT-koulutusvastaava:

Tiina Virtanen

040 512 4879

Yhteydenotot ensisijaisesti [email protected] osoitteeseen. Kysymyksiä koulutuksesta voi laittaa Tiina Virtaselle.

AcademicPT-opintojen asiantuntijaopettajat ovat tukenasi kuukausittain Teamsin kautta. Tukitunnit ilmoitetaan oppimisalustalla.

Vieritä ylös